Ramadan Tabel 2018

De Ramadan Tabel voor 2018 is online beschikbaar. Klik op de 'Ramadan tabel afbeelding' aan de rechterkant van de website. U heeft per brief ook een tabel ontvangen. De templates / opmaak van beide tabellen verschillen van elkaar maar de inhoud is hetzefde met de onderstaande uitzonderingen:

  • In de tabel die u per brief heeft ontvangen is er een foutje ingeslopen op de regel voor 28 mei; gebedstijd voor ASR moet 18:00 uur zijn i.p.v. 17:00 uur.
  • In de tabel op de website is er een extra kolom opgenomen met tijdstippen voor het verbreken van het vasten, twee minuten na zonsondergang. In principe mag u kort nadat de zon is ondergegaan ontvasten maar er is dus gekozen om twee minuten extra op te nemen in de tabel op de website.