Tolerantie

TitelOmschrijving
Hoe om te gaan met beledigingen en spot?Artikel; uitleg wat de Islam voorschrijft m.b.t.
het omgaan met beledigingen en spot.
Daarnaast worden er voorbeelden uit het leven van
de Profeet Mohammed (vzmh) aangehaald.
Tolerantie in de IslamArtikel; voordracht gehouden ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum van de Ahmadiyya Vereniging in Amsterdam door Prof. dr. P.S. (Pieter) van Koningsveld.
Islam, vrede en TolerantieBoek; Dit boekje is samengesteld om de alom heersende, maar verkeerde, opvatting te weerleggen dat de islam een gewelddadige, barbaarse en intolerante godsdienst is.
Message of PeaceBoek (engels); Engelse vertaling van het boek ‘Paigham-i Sulh’ geschreven door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Over vrede en de verschillende religiën.