Ramadan

TitelOmschrijving
RamadanArtikel; Lezing m.b.t. de Ramadan gehouden op de Hogeschool van Amsterdam.
Koran-verzen m.b.t. RamadanVerwijzingen: Overzicht met koran-verzen over de Ramadan.
Doelstellingen Ramadan Artikel; Lezing tijdens Ramadan afsluiting (Eid-ul-Fir) 2004. Doelstellingen van Ramadan en uitleg over het aantal takbiers en rakaats tijdens Ramadan en het Offerfeest.
Het Islamitische VastenArtikel; Over de nieuwe betekenis die de Islam aan het vasten, wat daarvoor al werd verricht, heeft gegeven.
Vasten in zomer en winter - een spirituele beschouwingArtikel; Over het vasten in de zomer en winter. Een zeer interessant artikel dat je aan het denken zetten over het vasten in die seizoenen waarbij het vasten extra lang of kort van duur is en de (on)gemakken die daarmee gepaard gaan. Wat zegt de Islam hierover?
Radio-uitzendingen (Razo) over Ramadan, Bidden en Zakaat.


Radio-uitzendingen; Radio Razo heeft de Imaam van de AAIIA, dhr Abdoel Wahaab Muradin, de mogelijkheid gegeven om drie lezingen te verzorgen tijdens de Heilige maand Ramadan 2014. Onderwerpen: 'Ramadan algemeen', 'het Bidden' en 'de Zakaat'.
Radio-uitzendingen (Razo) over Ramadan algemeen', 'lijden' en 'het nachtgebed, lailatoel qadre en Eid.

Radio-uitzendingen; Lezingen tijdens de Heilige Maand Ramadan 2015 die zijn uitgezonden op Radio Razo. Lezingen zijn verzorgd door voorzitter Henk Nassier, imaam Abdoel Wahaab Muradin en secretaris Mavis Muradin. Onderwerpen: 'Ramadan algemeen', 'lijden' en 'het nachtgebed, lalaitoel qadre en Eid'.
Radio-uitzendingen (Razo) over Niyat (intentie), Openbaring, Imaan (geloof), lailatoel qadre en Eid.

Radio-uitzendingen; Lezingen tijdens de Heilige Maand Ramadan 2016 die zijn uitgezonden op Radio Razo. Lezingen zijn verzorgd door Imaam Abdoel Wahaab Muradin. Onderwerpen: Niyat (intentie), Openbaring, Imaan (geloof), lailatoel qadre en Eid.