Ramadaan Tabel 2017

Klik hier om de tabel te downloaden

Een vastendag begint u met een Nieyat (uitspreken van intentie ) en sluit u af met een Doewa (smeekbede). Een veelgebruikte Nieyat- en Doewa-tekst is: 
 
Nieyat – begin vasten: 
Na waito an as-sawmo ghadan                                 Ik neem mij voor om vandaag 
mien sjah-ri ramazanel mobarak                             in deze heilige maand Ramadaan te vasten 
fa arzal laka , ya ALLAH.                                            zoals U heeft opgedragen, O ALLAH 
Fa ta kab-bal min-nie.                                                 Dus accepteert U het van mij. 
In-naka, antes Samie-oel-Aliem                               Waarlijk, U bent De Horende, De Wetende 
  
Doewa – verbreken vasten: 
ALLAH hoem-ma,                                                         O mijn ALLAH, 
innie laka soemto,                                                         voor U heb ik gevast, 
wa bika amanto,                                                            en in U geloof ik, 
wa alaika tawak-kal to,                                                en op U vertrouw ik, 
wa ala riz-kieka aftarto.                                               en met Uw schenkingen zal ik  ontvasten.  
Fa ta kab-bal min-nie,                                                  Dus accepteert U het van mij, 
ya Arhamar Rahimien                                                  O Allerhoogste Genadevolle. 


Doewa voor de laatste 10 dagen (15 juni t/m 25 juni)
Allaahoemma iennaka a’foewoen toehiebboel a’fwa faa’fo ‘annie

O Allah, U bent de Meest Vergevingsgezinde en U houdt van vergeving,
dus vergeef mij.