Het Gebed

Het geloof in God is het fundamentele principe van elke godsdienst en zo is dat ook in de Islam. Maar de Islam is niet tevreden met eenvoudig het bestaan van God als een theorie te prediken. Integendeel, hij tracht de mens ervan te overtuigen, dat God een levende kracht in het leven van de mens is en hem in staat stelt om te drinken uit de bron der Goddelijke zeden. Het gebed is het middel waarmee getracht wordt dat grote doel te bereiken.

Het boek ‘Het gebed en de 3 wegen naar succes’ van Maulana Muhammad Ali biedt inzicht over de achterliggende gedachte van het gebed en het belang ervan.  Het gaat in op: 

het doel van de religie en de middelen om het te bereiken
het gebed als bron van menselijke vooruitgang
individuele en collectieve vooruitgang
het verwerven van edele verlangens
etc.

Klik hier om het boek te openen

Inhoudsopgave