Financiële hulp gevraagd voor onze noodlijdende zusterdjamaat in Berlijn

De Lahore Ahmadiyya Beweging heeft de eerste moskee in Duitsland gebouwd als onderdeel van de AAIIL Berlijn-missie (Berlin-Wilmersdorf moskee). De 'Berlin Mosque' is van groot historisch, maatschappelijk en missionair belang. Onze zusterdjamaat in Berlijn heeft echter financiële hulp nodig. Hazrat Ameer Prof. Dr. Abdul Karim Saeed heeft een internationale oproep gedaan om te helpen.  Bekijk het filmpje hieronder om de oproep van de Ameer te bekijken.
.
De leden van AAIIA kunnen een donatie doen door een vrijwillig bedrag te storten op het rekeningnummer van de AAIIA (
NL39 RABO 0393 7045 05) onder vermelding van 'Donatie Berlin Mosque'. Alle hulp is welkom.