De Koran

Hoofdstuk 1 – Al-Fatihah De Opening
Hoofdstuk 2 – Al-Baqara De Koe
Hoofdstuk 3 – Al-Imraan De Familie Amram
Hoofdstuk 4 – An-Nisa De Vrouwen
Hoofdstuk 5 – Al-Maadah Het Voedsel
Hoofdstuk 6 – Al-An´aam Het Vee
Hoofdstuk 7 – Al-A´raaf De Verheven Plaatsen
Hoofdstuk 8 – Al-Anfaal Vrijwillige Giften
Hoofdstuk 9 – At-Taubah De Ontheffing
Hoofdstuk 10 – Joenoes Jona
Hoofdstuk 11 – Hoed Hoed
Hoofdstuk 12 – Joesoef Jozef
Hoofdstuk 13 – Al-Ra'd De Donder
Hoofdstuk 14 – Ibrahiem Abraham
Hoofdstuk 15 – Al-Hidjr De Rots
Hoofdstuk 16 – Al-Nahl De Bij
Hoofdstuk 17 – Bani-Israiel De Israelieten
Hoofdstuk 18 – Al-Kahf De Spelonk
Hoofdstuk 19 – Marjam Maria
Hoofdstuk 20 – Ta Ha Ta Ha
Hoofdstuk 21 – Al-Anbijaa De Profeten
Hoofdstuk 22 – Al-Hadj De Bedevaart
Hoofdstuk 23 – Al-Moe Minoen De Gelovigen
Hoofdstuk 24 – An-Noer Het Licht
Hoofdstuk 25 – Al-Foerqaan De Onderscheiding
Hoofdstuk 26 – As-Sjoe´araa De Dichters
Hoofdstuk 27 – An-Naml De Naml
Hoofdstuk 28 – Al-Qasas Het Verhaal
Hoofdstuk 29 – Al-Ankaboet De Spin
Hoofdstuk 30 – Ar-Roem De Romeinen
Hoofdstuk 31 – Loeqmaan Loeqmaan
Hoofdstuk 32 – As-Sadjdah De Aanbidding
Hoofdstuk 33 – Al-Ahzaab De Bondgenoten
Hoofdstuk 34 – As-Saba De Saba
Hoofdstuk 35 – Al-Faatir De Schepper
Hoofdstuk 36 – Jasien Jasien
Hoofdstuk 37 – As-Saffaat Zij die zich in orde scharen
Hoofdstuk 38 – Saad Saad
Hoofdstuk 39 – Az-Zoemar De Groepen
Hoofdstuk 40 – Al-Moe Mien De Gelovige
Hoofdstuk 41 – Ha-Miem Ha Miem of Foessila
Hoofdstuk 42 – Asj-Sjoeraa De Beraadslaging
Hoofdstuk 43 – Az-Zoeghroef Goud
Hoofdstuk 44 – Ad-Doeghan De Droogte
Hoofdstuk 45 – Al-Djaatsijah De Nederknieling
Hoofdstuk 46 – Al-Ahkaaf De Zandheuvels
Hoofdstuk 47 – Moehammad Moehammad
Hoofdstuk 48 – Al-Fat-h De Overwinning
Hoofdstuk 49 – Al-Hoedjoeraat De Vertrekken
Hoofdstuk 50 – Qaaf Qaaf
Hoofdstuk 51 – Adz-Dzarijaat De Verspreiders
Hoofdstuk 52 – At-Toer De Berg
Hoofdstuk 53 – An-Nadjm De Ster
Hoofdstuk 54 – Al-Qamar De Maan
Hoofdstuk 55 – Ar-Rahmaan De Weldadige
Hoofdstuk 56 – Al-Waaqi´ah De Grote Gebeurtenis
Hoofdstuk 57 – Al-Hadied Het IJzer
Hoofdstuk 58 – Al-Moedjaadilah De Pleister
Hoofdstuk 59 – Al-Hasjr De Verbanning
Hoofdstuk 60 – Al-Moemtahanah Zij die onderzocht is
Hoofdstuk 61 – As-Saff De Gelederen
Hoofdstuk 62 – Al-Djoemoe'ah De Vergadering
Hoofdstuk 63 – Al-Moenafiqoen De Huichelaars
Hoofdstuk 64 – At-Taghaaboen De Onthulling van Gebreken
Hoofdstuk 65 – At-Talaaq De Echtscheiding
Hoofdstuk 66 – At-Tahriem Het Verbod
Hoofdstuk 67 – Al-Moelk Het Koninkrijk
Hoofdstuk 68 – Al-Qalam De Pen
Hoofdstuk 69 – Al-Haaqqah De Waarheid
Hoofdstuk 70 – Al-Ma'aaridj De Wegen der Opvaring
Hoofdstuk 71 – Noeh Noach
Hoofdstuk 72 – Al-Djinn De Djinn
Hoofdstuk 73 – Al-Moezzammil De Omwikkelde
Hoofdstuk 74 – Al-Moeddasj-sjir De Geklede
Hoofdstuk 75 – Al-Qijaamah De Opstanding
Hoofdstuk 76 – Al-Insaan of Ad-Dahr De Mens
Hoofdstuk 77 – Al-Moersalaat Zij Die Gezonden Zijn
Hoofdstuk 78 – An-Naba De Aankondiging
Hoofdstuk 79 – An-Nazi'aat Zij Die Spannen
Hoofdstuk 80 – Abasa Hij Fronste
Hoofdstuk 81 – At-Takwier Het Opvouwen
Hoofdstuk 82 – Al-Infitaar Het Vaneensplijten
Hoofdstuk 83 – At-Tatfief Zij Die Een Verzuim Plegen
Hoofdstuk 84 – Al-Insjiqaaq Hetvaneenscheuren
Hoofdstuk 85 – Al-Boeroedj De Sterren
Hoofdstuk 86 – At-Taariq Hij Die Bij Nacht Komt
Hoofdstuk 87 – Al-A'laa De Allerhoogste
Hoofdstuk 88 – Al-Ghaasjijah De Overstelpende Gebeurtenis
Hoofdstuk 89 – Al-Fadjr De Dageraad
Hoofdstuk 90 – Al-Balad De Stad
Hoofdstuk 91 – As-Sjams De Zon
Hoofdstuk 92 – Al-Lail De Nacht
Hoofdstuk 93 – Ad-Doehaa De Vroege Uren
Hoofdstuk 94 – Al-Insjiraah De Verruiming
Hoofdstuk 95 – At-Tien De Vijg
Hoofdstuk 96 – Al-´Alaq De Klonter
Hoofdstuk 97 – Al-Qadr De Majesteit
Hoofdstuk 98 – Al-Bajjinah Het Duidelijke Bewijs
Hoofdstuk 99 – Al-Zilzaal De Schudding
Hoofdstuk 100 – Al-Aadijaat De Aanvallers
Hoofdstuk 101 – Al-Qaari'ah De Afstotende Ramp
Hoofdstuk 102 – At-Takaasoer

De Wedijver in het Vermeerderen
van Rijkdommen

Hoofdstuk 103 – Al'Asr De Tijd
Hoofdstuk 104 – Al-Hoemazah De Lasteraar
Hoofdstuk 105 – Al-Fiel De Olifant
Hoofdstuk 106 – Al-Qoereisj De Qoereisjieten
Hoofdstuk 107 – Al-Maa-Oen De Aalmoes
Hoofdstuk 108 – Al-Kawsjar De Overvloed van het Goede
Hoofdstuk 109 – Al-Kaafiroen De Ongelovigen
Hoofdstuk 110 – An-Nasr De Hulp
Hoofdstuk 111 – Al-Lahab De  Vlam
Hoofdstuk 112 – Al-Iglaas De Eenheid
Hoofdstuk 113 – Al-Falaq Al Falaq
Hoofdstuk 114 – Al-Naas De Mensen