Lezing over Ramadan op de HVA

Auteur :  Abdoel Wahaab Muradin
Imaam van de AAIIA.

Datum / Jaar : 14  november 2005
Lezing op de Hogeschool van Amsterdam – Wibautstraat

Biesmillah hier Rahmaan nier Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
Ik getuig dat er geen God is dan Allah en dat Mohamad zijn boodschapper is.

1. Het Begin (Al-Fatihah)
1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
3. De Barmhartige, de Genadevolle.
4. Meester van de Dag des Oordeels.
5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
6. Leid ons op het rechte pad,
7. Het pad van degenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken – niet dat van hen, op wie woede boosheid is nedergedaald, noch dat der dwalende.

Hoofdstuk AL-Bakarah
2:183. O, gij gelovigen, de vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren was voorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn.

De betekenis van Ramadan.

RA= Rahmat van Allah=genade van Allah

Ma= Maghfirat van Allah= vergiffenis vragen aan Allah

D= Damanun lil djannath= garantie van de paradijs

A= Amanun minnan naar=wordt ver gehouden van de hel

N= Nur ul Allah = het licht van Allah zijn of ontvangen.


Kort de betekenissen van de vier eigenschappen van Allah in de opening hoofdstuk namelijk soera Fatiha:Rabb,Rahman,Rahiem.en Maalik.Wij Moslims hebben een boodschap tot de gehele wereld namelijk dat Allah één is.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: "Allah is de Enige.

2. Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig.

3. Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4. En niemand is Hem in enig opzicht gelijk."


De maand Ramadan geeft ons de mogelijkheid om lichaam en ziel te reinigen en vooral geestelijk te ontwikkelen. Maar hiervoor moet men de ontwikkelingen, die door de heilige koran nauwkeurig uiteen wordt gezet, ook daadwerkelijk volgen. Wij zien dat de heilige koran de mens de mogelijkheid biedt om zijn natuurlijke toestanden om te zetten in morele toestanden. Zeer bepalend is de plaats en de tijd. Daarna kan men geestelijk ontwikkelen.

De geestelijk ontwikkelingen zullen plaats vinden als men het gebed onderhoudt en daarnaast oog heeft voor de minder toebedeeleden door hen daadwerkelijk te helpen. Het bidden en het geven van zakaat zijn altijd samen vermeld in de heilige koran. Willen wij oprecht en zuiver handelen dan zal na de ramadan ons een nieuw leven geschonken worden. Met andere woorden als wij bij onszelf te rade gaan wat goed en verkeerd is en wij kunnen daarin eerlijk zijn tegen over onszelf en vervolgens verbeteren, dan pas hebben wij een wending kunnen geven aan het opgeven van eten, drinken en de omgang van man en vrouw. De ware manier van vasten is dat er na de ramadan een verandering in jouw plaats vindt.

Wat wij moslims als eigenschap zeker moeten hebben is geduld en rechtvaardigheid. Deze zijn de twee grote drijfveren van onze karakters en vanuit deze kunnen nog meer eigenschappen ontwikkelen. De islam legt grote nadruk op het lichamelijk, zedelijk en geestelijk ontwikkelen van de mens.Als iemand het liegen, bedriegen, kwaadspreken en vuile taal gebruik niet achterwege laat heeft de vasten voor hen geen nut. Allah is op zichzelf genoeg.

Wij bidden, betalen aalmoes, vasten in de maand ramadan en doen de laatste islamitische verplicht om naar bedevaart te gaan voor ons zelf.Allah heeft niks nodig maar wij hebben het nodig om ons zelf te reinigen.Willen wij de nabijheid van Allah bereiken dan moeten wij ons reinigen.

Wie zijn verplicht te vasten
1.Volwassen
2.Verstandvermogen bezit
3.Lichaamskracht.

Wie mogen niet vasten
1.Kinderen onder de 13 jaar.
2.Zwangere vrouwen
3.Vrouwen die borstvoedinggevend.
4.Degene die reizen en ziek zijn.(later moeten zij het inhalen)
5.Bejaarden (die kunnen een lossingsprijs geven).

Verboden om te vasten
1.De twee Ied dagen.
2.Een speciale dag bijvoorbeeld de vrijdag.
3.Een speciale dag alleen vasten in maand ramadan b.v.lailatoel qadre.

Vrijwillige vasten
1.Laatste dagen van Sha’baan (Bu 30:62,AD 14:56)
2.De 13,14 en 15 de dag van de isl.maand.(Bu 30:36)
3.Maandag en donderdag (AD 14:59)
4.Arafaat dag  een dag voor de Id ul adha (Tr.6:45)
5.Zes dagen van Shawwal (AD14:57)
6. De 10 de van Muharam  (Bu 30:69)
7.Tasjriqdagen 11,12 en de 13 de van Dhul Hidjdja (Bu 30:68)

De heilige koran is ook geopenbaard in de oneven nacht van de laatste tien dagen van de ramadan. De heilige koran is een richtsnoer voor het gehele mensdom en het verklaart zich naar men ontwikkeld.

Hoofdstuk 55 soera Rahmaan.
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. De Barmhartige
2. Heeft de Koran onderwezen.
3. Hij heeft de mens geschapen
4. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.

Dus wat de heilige koran van ons verwacht is dat wij vriendelijke woorden richten tegenover iedereen ongeacht geloof,ras of stand. En dat wij goed handelen/doen tegenover onze buren.
Een moslim mag geen last zijn voor de buren.Men mag zijn buren niet hinderen bij het vroeg opstaan van het eten van een lichte maaltijd.De ontvasten gebeurt meestal met dadel, water of melk.

Moge Allah ons wijsheid schenken.