Beliefs of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Sommige mensen beschuldigen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ervan dat hij onislamitische overtuigingen heeft. Deze mensen hebben weinig tot geen kennis van hem of de Ahmadiyya Beweging. In het onderstaande filmpje worden enkele geloofsovertuigingen uiteen gezet op basis van zijn eigen geschriften (engels).