Verschillen tussen Lahore en Qadian groep

EEN VERGELLJKING VAN DE GELOOFSPUNTEN VAN DE TWEE GROEPEN VAN DE  AHMADIYYA BEWEGING

Maulana Hafiz Sher Muhammad
 
Lahore groep Qadian groep
1. Mohammed (moge vrede en zegening en van Allah op 
hem rusten) is Khatam an nábiyyien, waarvan de interpretatie
is dat hij de grootste en de laatste van alle profeten is.
1. Mohammed (moge vrede en zegeningen van Allah op hem rusten) is Khatam an nabiyyien, waarvan de interpretatie is, dat hij de grootste, echter niet de laatste van alle profeten is.
2. De Heilige Koran is de laatste Sjari'ah (wetgeving) voor
de wereld.
2. (Hetzelfde).
3. Geen enkele profeet, noch een nieuwe noch een oude,
zal na de Heilige Profeet Mohammed komen.
3. Profeten kunnen komen na de Heilige Profeet Mohammed.
4. Mirza Ghulam Ahmad van Oadian was geen profeet,
maar een Moedjaddid (Hervormer) en de Beloofde Messias
en Mahdi in de Islam.
4. Mirza Ghulam Ahmad was zowel een Profeet als de Beloofde Messias en Mahdi in de Islam.
5. Mirza Ghulam Ahmad heeft nimmer zijn aanspraak,
visie of definitie van profeetschap gewijzigd in 1901 met de
publikatie van Ek Ghalati Ka Izala.
5. Het eerste schriftelijke bewijsstuk van wijziging van geloof met betrekking tot profeetschap was de poster Ek Ghalati Ka Izala.
6. Geloof in de komst van Mirza Sahib als een Moedjaddid
is niet essentieel om moslim te worden, maar zijn acceptatie
is nodig ten behoeve van een vooruitstrevende Islam.
6. Geloof in de missie van Mirza Sahib als een profeet is essentieel om moslim te worden.
7. Een ieder die gelooft in de Kalima La Ilaha illallah
Muhamadur Rasulullah (er is geen God behalve
Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper) –is een
moslim en geen kafir.
7. Een ieder die niet gelooft dat Mirza Sahib een
Profeet is, is een kafir.
8. Het is toegestaan de gebeden te verrichten onder
leiding van welke imaam ook, onder het
voorbehoud dat hij zich niet schuldig maakt aan het
betitelen van andere moslims als kafirs.
8. Het is niet toegestaan de gebeden te verrichten onder leiding van een imaam, die de aanspraken van Mirza Ghulam Ahmad niet erkent.
9. Huwelijksrelaties met niet-Ahmadies zijn toegestaan.
9. Huwelijksrelaties met niet-Ahmadies zijn niet
toegestaan.
10. Na de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) is wahj naboewwat tot een einde gekomen, slechts wahie wilayat (openbaring aan heiligen) duurt voort. Hazrat Mirza Sahib's openbaring was wahie wilayat en niet wahj naboewwat.
10. Na de Heilige Profeet Mohammed (vrede en zegeningen van Allah zij met hem) duurt wahj naboewwat voort. Hazrat Mirza's openbaring was wahj naboewwat.
11. De stichter van de Lahore Ahmadiyya groep was Maulana
Muhammad Ali, M.A., LI.B., vertaler van de Heilige
Koran in het Engels, een metgezel en discipel van de
stichter van de Beweging.
11. De stichter van de Oadian groep was Mirza Bashir-ud Din Mahmud Ahmad, zoon van de stichter van de Beweging. Ten tijde van de dood van zijn nobele vader was hij een jongeman.
12. De leden van deze groep noemen zichzelf Ahmadies
en ze staan ook algemeen bekend als Ahmadies of
Ahmadies van de Lahore Beweging.
12. De leden van deze groep noemen zichzelf Ahmadies, maar ze staan algemeen bekend als Oadi ani ' s