Ahmadiyya in Nederland

In 2012 is een start gemaakt met de structurele samenwerking tussen Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam organisaties. Het doel van deze samenwerking is om structurele verbroedering en verbondenheid te bewerkstelligen bij Ahmadiyyas in Nederland middels gezamenlijk georganiseerde projecten. Met de samenwerking wordt beoogd structuur aan te brengen in de activiteiten van de AAII-organisaties in Nederland. De samenwerking heeft niet de intentie om een nieuw platform of koepelorganisatie te starten.

Ieder kalenderjaar wordt geëvalueerd welke activiteiten gezamenlijk zullen worden georganiseerd en wordt 1 van de deelnemende organisaties als trekker aangewezen voor de afzonderlijke activiteiten. Aan het einde van elke activiteit en van elk kalenderjaar worden de activiteiten getoetst aan de hand van gestelde doelen en worden vebeterpunten geformuleerd.

Eind 2012 is de samenwerking geëvalueerd en als een succes bevonden. Hoogtepunt was de organisatie van de Eid Milan met een opkomst van ca. 750 man. Reden genoeg om de samenwerking voort te zetten in 2013!

Belangrijk speerpunt in 2013 is om uniformiteit en consistentie aan te brengen in de praktisering van de Ahmadiyyat. Zo is bijvoorbeeld consensus bereikt ten aanzien van de vaststelling van feestdagen en gebedstijden in 2013 en is een gebedstijden boekje uitgebracht door de Samenwerking. Dit boekje is beschikbaar bij alle Ahmadiyya djamaats in Nederland. Ieder kalenderjaar zullen op dezelfde wijze de feestdagen en gebedstijden vastgesteld worden en gecomunniceerd worden naar leden en sympathisanten.

Een belangrijke pilot dat van start zal gaan in 2013 zijn de imambijeenkomsten. De Samenwerking beoogt met deze bijeenkomsten een platform te bieden aan imams om te brainstormen over allerlei zaken en voor het delen van best practices met elkaar.

Projecten 2012
De volgende projecten zijn in 2012 met succes gezamenlijk georganiseerd:

 • Sportdag op zondag 1 juli 2012 te Rotterdam
 • Ied Milan (ter viering van Ied ul Fitr) op zondag 26 augustus 2012 te Den Haag

Projecten 2013
De volgende projecten zullen in 2013 gezamenlijk worden georganiseerd:

 • Jalsa met Hazrat Ameer op zondag 26 mei 2013 te Den Haag
 • Eid Milan op zondag 18 augustus 2013 te Den Haag
 • Sportdag op nader te bepalen datum in oktober 2013 te Rotterdam
 • Seminar op nader te bepalen datum in november/ december te Utrecht/ Den Haag
 • Periodieke imambijeenkomsten

Deelnemende Organisaties

 • Amsterdam, Oeverpad (AAIIA)
 • Den Haag, Kepplerstraat (SAII)
 • Den Haag, Paul Krugerlaan (AAIILN)
 • Den Haag, Daguerrestraat (AAIIH)
 • Rotterdam, Aakstraat (AAIILR)
 • Rotterdam, Vinkenstraat (RIV)
 • Utrecht, Celsiuslaan (AAIIU)

De deelnemende djamaats zijn enthousiast te participeren in dit samenwerkingsverband. Wij nodigen alle leden uit om zich actief in te zetten en de samenwerking tot een succes te maken. Samen staan we sterker! Middels verbroedering en verbondenheid zullen wij dit zeker bewerkstelligen.

 


Rotterdam

Federatie Ahmadiyya Anjumans Isha'at Islam Nederland
Postbus 349
3000AH Rotterdam


Amsterdam
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Amsterdam

Oeverpad 300, 1068 PJ Amsterdam


Rotterdam
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore)-Rotterdam
– 


Den Haag
Ahmadiyya Anjuman Isha'at-I-Islam Holland

Daguerrestraat 127, 2561TP 's-Gravenhage


Den Haag
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam (Lahore)-Nederland (A.A.I.I.(L.)
Paul Krugerlaan 16, 2571HK 's-Gravenhage


Utrecht
Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Utrecht
Celsiuslaan 5, 3553HM Utrecht


Rotterdam
Rotterdams Islamitische Vereniging Ahmadiyya Anjuman Isha 'At Islam

Vinkenstraat 58 A 1, 3036XS Rotterdam


Zoetemeer
Ahmadiyya Anjuman Isha'ati Islam Zoetermeer
Pyriet 17, 2719ST Zoetermeer


Rotterdam
Algemene Stichting Ahmadiyya Ishaat Islam Nederland
Bas Jungeriusstraat 84 C, 3081VH Rotterdam


Den Haag
Stichting Ahmadiyya Isha'at-I-Islam
Kepplerstraat 265, 2562VM 's-Gravenhage