Contributie

Beste leden,

Bij deze wordt u opgeroepen uw contributie voor 2020 e/o achterstallige contributie te voldoen op IBANnummer NL 39RABO0393704505 ten name van AAIIA.

Contributie-regeling AAIIA 2020:

  • Alleenwonend: € 50,-
  • Gezin zonder kinderen: € 75,-
  • Gezin met kinderen t/m 17 jaar € 80,-
  • Kinderen 18-25 jaar, geen baan of bijbaan € 30,-
  • 65+ € 30,-

Namens het bestuur van AAIIA