Waarde van rede erkend in de Islam

Het redeneren of oordelen in zowel theologische als wettelijke zaken speelt in de islam als religie een zeer belangrijke rol. De waarde van de rede wordt in de Heilige Koran uitdrukkelijk erkend. Hij doet herhaaldelijk een beroep op de rede en is vol aanmaningen: “Denkt gij niet na?”; “Begrijpt gij dan niet?”; “Hebt gij dan geen …

Vredesconferentie in Roemenie

HWPL heeft een vredesconferentie in Roemenië georganiseerd met als onderwerp: De rol van Religie in wereldwijde vrede. Bekijk de speech van Imaam Amir Aziz.