Overlijdensbericht AAIIU

Waarde broeders en zusters, het bestuur van de AAIIU maakt bekend dat op dinsdag 29 november 2016 om 23.00u op 74-jarige leeftijd is overleden Mw. Saida Khatoen Jahangier – Khodabaks ( Betsie), echtgenote van oud-voorzitter Hadji Djehoer Jahangier. Klik hier voor het volledige overlijdensbericht. 

Lahore Ahmadiyya Beweging

Welkom op de website van AAIIA dat onderdeel uitmaakt van de wereldwijde Lahore Ahmadiyya Beweging. De doelstelling van deze beweging is om de religie van de islam in zijn oorspronkelijke, zuivere vorm aan de wereld te presenteren en om de ware islamitische geest bij de moslims zelf te doen herleven. Zij tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door rationele argumenten, morele verheffing en door zichzelf als voorbeeld te stellen, terwijl men respect en verdraagzaamheid toont voor de gedachten van anderen. 

Ahmadiyyat- Een Beweging voor de verspreiding en verdediging van de Islam

De drie sleutelwoorden die in de titel zijn gebruikt, zijn Ahmadiyyatverdediging en verspreiding. Ik zal in mijn toespraak een inleiding tot de Ahmadiyya Beweging geven en de rol belichten die zij gespeeld heeft in het verdedigen en verspreiden van de islam. Als allereerste wil ik graag duidelijk maken dat de Ahmadiyyat geen nieuwe godsdienst is, noch een nieuwe sekte in de islam. Het is in feite de islam in zijn zuiverste en meest oorspronkelijke vorm. Zoals haar Stichter (Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sahib van Qadian) heeft geschreven:
.
“Onze godsdienst is dezelfde islam. Het is niet nieuw. Er zijn dezelfde gebeden, hetzelfde vasten, dezelfde bedevaart en dezelfde zakaat. Maar het verschil is dat deze plichten nu alleen in een uiterlijke vorm worden verricht, zonder ware geest daarin. Wij willen daarin de geest van oprechtheid blazen. Wij willen dat deze plichten op zodanige wijze en manier worden verricht, dat ze effect sorteren.” (Speech op 12 juli 1907, weergegeven in Malfoezaat, vol. 9, p. 312.
.

Lees verder »