Foto’s officiële opening Moskee AAIIA

Zondag 18 September 2016 is een historische dag voor de Lahore Ahmadiyya Gemeenschap in Nederland en in het bijzonder voor de leden van AAIIA (Amsterdam).
.
Op deze dag heeft namelijk 
de officiële opening plaats gevonden van de nieuwe Moskee 'As Sabr' (geduld) in Amsterdam-West. De opening is verricht door Prof. Dr. Abdul Karim Saeed Pasha, ameer en president van de wereldwijde Lahore Ahmadiyya Beweging. 
.

De opening had (vanzelfsprekend) een feestelijk karakter met enkele toespraken, lekker eten, muziek en mooi weer. Er was een goede opkomst van zowel leden als buurtbewoners die ook uitgenodigd waren.
.
 Complimenten aan het bestuur o.l.v. de heer Henk Nassier dat zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor het realiseren van een geschikt nieuw onderkomen. Moge Allah (SWT) de gemeenschap zegenen met een vruchtbare en vredige periode op de nieuwe locatie.  Klik
hier voor enkele sfeer foto's van de opening.

Al-Fatihah (De Opening)

De tihah ofwel de Opening staat bekend onder diverse andere namen. In de Qoer-ān zelf (15: 87) wordt gesproken van de Zeven vaakherhaalde Verzen, omdat haar zeven verzen zeer regelmatig door iedere moeslim in zijn gebeden herhaald worden. In een uitspraak van de Heilige Profeet (s.a.w.) wordt gesproken van de Fātihat al-Kitābofwel de Opening van het Boek. Hierin wordt gezegd dat "geen gebed cpmpleet is zonder het voordragen van Fātihat al-Kitāb" (B. 10:95).
.

Lees verder »