Eid ul-Fitr boodschap

“En wees niet als degene die haar garen ontrafelt, het in stukken uiteen laat vallen nadat zij het stevig heeft gesponnen.” (Koran 16:92) Beste zusters en broeders, As-salāmoe ‘alaikoem wa raḥmatoel-lāhi wa barakātoeh. Een heel gelukkige Ied moebārak aan jullie allen toegewenst! Deze Ied zal als geen andere in onze levens zijn, omdat de gebruikelijke manier …

Contributie

Beste leden, Bij deze wordt u opgeroepen uw contributie voor 2020 e/o achterstallige contributie te voldoen op IBANnummer NL 39RABO0393704505 ten name van AAIIA. Contributie-regeling AAIIA 2020: Alleenwonend: € 50,- Gezin zonder kinderen: € 75,- Gezin met kinderen t/m 17 jaar € 80,- Kinderen 18-25 jaar, geen baan of bijbaan € 30,- 65+ € 30,- …