Volledig programma bezoek Hazrat Ameer, Dhr. Zafar Abdoellah en zijn echtgenote

Hazrat Ameer zal vanaf 24 augustus t/m 31 augustus verblijven in Nederland. Daarnaast zullen dhr. Zafar Abdoellah en zijn echtgenote vanaf 23 augustus t/m 28 augustus ons bezoeken. Er is een programma voor alle djamaatsleden gemaakt. Zondag 25 augustus vanaf 14:00 uur in de Moskee aan de Abcoudestraat in Den Haag; Ied-ul-Adha bijeenkomst met dinner. …

Waarde van rede erkend in de Islam

Het redeneren of oordelen in zowel theologische als wettelijke zaken speelt in de islam als religie een zeer belangrijke rol. De waarde van de rede wordt in de Heilige Koran uitdrukkelijk erkend. Hij doet herhaaldelijk een beroep op de rede en is vol aanmaningen: “Denkt gij niet na?”; “Begrijpt gij dan niet?”; “Hebt gij dan geen …